קמח חיטה לבן

קמח חיטה לב

קמח חיטה לבן עומר 
Omer white wheat flour

 

 

מק"ט / product

14457315

טחנת קמח דגן

טחנת קמח דגן 
Dagan flour

 

 

מק"ט / product

14457015

קמח חיטה לבן בהיר

קמח חיטה לבן בהיר 
Bright white wheat flour

 

מק"ט / product

14457215

קמח חיטה לב

קמח אחיד 25 ק"ג (850)

 

 

מק"ט / product

11

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח אחיד 25 (דגן)

 

 

מק"ט / product

634

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן בהיר (550) 25 ק"ג

 

 

מק"ט / product

2

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן בהיר 30 ק"ג (550)

 

 

מק"ט / product

4

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן בהיר מיוחד 30ק"ג(405)

 

 

מק"ט / product

111

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן בהיר מיוחד 25 ק"ג (405)

 

 

מק"ט / product

401

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן 25ק"ג (650)

 

 

מק"ט / product

3

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן יבוא  25ק"ג

 

 

מק"ט / product

40

 

ב. יוסף

קמח חיטה לב

קמח לבן 30 ק"ג (650)

 

 

מק"ט / product

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן (600)  30ק"ג

 

 

מק"ט / product

709

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן (600) 25 ק"ג

 

 

מק"ט / product

714

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לבן בהיר  30 ק"ג (חיפה)

 

 

מק"ט / product

96

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח מלא 25 ק"ג  (רגיל)  (בא/ חי)

 

 

מק"ט / product

359

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח שיפון מלא 25 ק"ג

 

 

מק"ט / product

12

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח מלא 25 ק"ג  (טחנה)

 

 

מק"ט / product

13  

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח לחם  שטיבל 2 (25ק"ג)

 

 

מק"ט / product

507

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח כוסמין  25ק"ג

 

 

מק"ט / product

516

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

קמח מלא עבה גס  25ק"ג

 

 

מק"ט / product

541

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

סובין בשק 25 ק"ג

 

 

מק"ט / product

18

 

בד"ץ

קמח חיטה לב

סולת חבילות 10ק"ג

 

 

מק"ט / product

107

 

ב. יוסף

קמח חיטה לב

חבילות סולת 10ק"ג  (מ.בדיר)

 

 

מק"ט / product

629

 

ב. יוסף

מ.בדיר - קמח איכותי לתעשיה

03-9360430